Σύστημα ελέγχου & υδραυλικό σύστημα αυτόματου κιβωτίου